Skip to content

חדש בבראבו חשוב ועדכני

יוני 18

קופת ברזל - הקצאות לכרטיסים לא מסומנים

  • יוני, 18 2015

אפשרות חדשה של הקצאת כרטיסים לא מסומנים. לצורך כך לוחצים על הקצאות, לאחר מכן בוחרים מופע ומועד בו רוצים לעשות הקצאה. מרשימת  הסוכנים שתיפתח בוחרים סוכן עבורו רוצים לעשות הקצאה.

לצורך העברת הכרטיסים, לוחצים על כפתור הוסף הקצאה, בחלון שניפתח על גבי המסך בוחרים את כמות כרטיסים שרוצים להקצות,  מחיר כרטיסים ולוחצים להוסיף להקצאה.

הפעולה תופיע בטבלה מתחת לטבלת הכרטיסים. 

יש לכם שאלות? תכנסו למדור שאלות ותשובות

לכניסה