Skip to content

חדש בבראבו חשוב ועדכני

נוב 01

שינויים סופר פרייס

  • נובמבר, 1 2016

מתאריך 10/11/2016 חלו שינויים במתכונת שליחה ותנאי כניסה  לתפוצת דוא"ל סופר פרייס בבראבו.

להלן מספר שינויים במתכונת שליחת תפוצת דוא"ל סופר פרייס:

מספר תפוצות עבור מופע אחד, יוגבל ל-1. כלומר מופע אחד לא יוכל להיכנס אל התפוצה יותר מפעם אחת.

מספר ימים לפני המופע, בהם ניתן להכניס מופע לתפוצה יוגבל ל-8. המופע לא יוכל להיכנס לתפוצת דוא"ל כאשר ישאר יותר מ-8 ימים לפני קיומו ולא פחות מיומיים לפני מועד המופע.

לא תהיה אפשרות לשנות מחיר הכרטיס לאחר הכנסת מופע לתפוצת סופר פרייס.

תפוצת סופר פרייס לא תישלח בחגים ושבתות

המופע יוכל להיכנס לתפוצת דוא"ל אך ורק כאשר אחוז ההנחה המינימלי ממחיר הכרטיס יהווה 40%. במידה והוא יהיה 25% ויותר המופע יכנס למדור סופר פרייס.

אם המופע יוכנס לתפוצת דוא"ל סופר פרייס המפיק יקבל 300 נקודות בונוס להעלאת רייטינג.

יש לכם שאלות? תכנסו למדור שאלות ותשובות

לכניסה