Skip to content

חדש בבראבו חשוב ועדכני

יוני 25

חוק חדש!

  • יוני, 25 2015

בהתאם לחוק הגנת הצרכן (סעיף 14ג) מחיר הכרטיס באתרי בראבו מעתה כולל דמי טיפול כנקבע בחוק ולפי דרישות של הרשות להגנת הצרכן. הרשות להגנת הצרכן קובעת כדמי טיפול אינם יכולים להופיע בשורה נפרדת בעת הקניה. 
ההתחשבנות בין הצדדים היא ללא שינוי. מחיר על גב הכרטיס הוא מחיר רגיל שנקבע על ידכם במערכת.

יש לכם שאלות? תכנסו למדור שאלות ותשובות

לכניסה